Verhaal

Toen, op 16 mei...

De Leeuwarder Courant van 16 mei 1888 meldde:

De heer A. van Hattum te Utrecht is bekroond met den eersten prijs voor een ontwerp van een gemeentehuis te Ambt Hardenberg (Heemse). De bekroning heeft plaats gehad uit 80 ontwerpen, uit alle oorden van ons land, op eene uitgeschreven prijsvraag ingezonden. De heer Van Hattum is oud-leerling der Utrechtsche ambachtsschool en genoot zijne laatste bouwkundige opleiding van den heer E. Jelsma, directeur der school.

Een jaar later, in mei 1889, kon het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden. De kranten schreven: 'Het wordt algemeen geroemd als een fraai en doelmatig gebouw'.

Reacties